جدید ترین مطالبعبرت نامه ... (شعر ترکی)

           

 

            ای خطا دیده بشر خالق سبحاندان اوتان

            اَل گوتور ایله دیگون حیله پنهاندان اوتان

 

          خلقی آلاتما ئولوم وار ئوله جکسن بیر گون

          قاضی و محکمه و محشر و دیواندان اوتان

_______________________________________

شکلک های محدثه