جدید ترین مطالبچرا مردم از مرگ می ترسند!!!؟؟؟

 

چرا مردم از ترس میترسند!!!؟؟؟

 

شخصی از امام جواد (ع) سوال نمود:

 

مردم چرا از مرگ میترسند؟

چون مردم نسبت به مرگ نادان هستند از آن میترسند.

و اگر انسان ها مرگ را میشناختند و خود را بنده خداوندو نیز پیروان اهل بیت قرار میدادند؛ نسبت به آن شادمان می گشتند. و می فهمیدند  که سرای آخرت برای آنان از دنیا و سرای فانی به مراتب بهتر است.

آیا میدانید که چرا کودکان و دیوانگان از دارو و درمان خوششان نمی آید با آنکه برای سلامتی آنها مفید و درد ناراحتی آنها را برطرف میکند؟

آنها از دارو میترسند چون نمیدانند که دارو نجات بخش خواهد بود.

کسی که هر لحظه خود را آماده مرگ بداند و نسبت به اعمال و رفتار خود بیتفاوت و بی توجّه نباشد مرگ برایش بهترین درمان و نجات خواهد بود.

____________________________________

اختصاص شیخ مفید- ص 55